Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) informujemy, iż:

1). administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

FIRMA HANDLOWA "NIKOL" Piotr Borowik

ul. Wyszyńskiego 15 lok. 79, 15-888 Białystok

adres poczty elektronicznej: biuro@fhnikol.pl

2). Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a. realizacji usługi cyfrowej udostępnionej na stronie: www.fhnikol.pl,

b. realizacji umowy- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)- zwane dalej RODO,

c. realizacji usługi newsletter- Sprzedawca wykorzystuje dobrowolnie podane dane wyłącznie w celu realizacji usługi określonej w §10 Regulaminu. Brak zgody na realizację usługi newsletter nie wpływa na możliwość rejestracji oraz składania zamówień przez Klienta,

d. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa,

3). odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych: upoważnieni pracownicy oraz podmioty uczestniczące w realizacji umowy w zakresie w jakim jest niezbędne prawidłowe wykonanie zobowiązań,

4). Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione organom publicznym upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa. Bez odrębnej zgody Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom,

5). dane osobowe mogą być przekazywane przez administratora danych dostawcom usług wspomagających, którym administrator zlecił usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, operatorom pocztowym, kurierom. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy zawartej z administratorem i tylko zgodnie z jego poleceniem,

6). administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,

7). dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu,

8). Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz przez cały czas w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem zawartej umowy,

9). dane osobowe będą przechowywane prze Administratora przez okres, w którym jest zobowiązany do zachowania danych lub dokumentów je zawierających do udokumentowania spełnienia obowiązków nałożonych przepisami prawa, w celu umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne, a także realizacji ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.

10). Na podstawie art. 15-18 oraz 20 RODO ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz żądania ich przeniesienia. Na podstawie art. 21 RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 860 70 86,

11). podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych powoduje, że nie można zarejestrować  Konta Klienta, a realizacja oferowanych usług i zawarcie umowy sprzedaży staje się niemożliwe.

Natomiast w przypadku dokonywania zamówienia bez rejestracji Konta Klienta, uzupełnienie formularza prawdziwymi danymi określonymi w Regulaminie jest warunkiem do realizacji zamówienia.

12). Sprzedawca w celu zapewnienia bezpieczeństwa Klienta oraz przekazywanych przez niego danych osobowych podejmuje środki techniczne organizacyjne w stopniu odpowiadającym do zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuj Więcej informacji Odrzuć