TAX FREE

ZWROT VAT DLA PODRÓŻNYCH - TAX FREE

KOMU?

Prawo do otrzymania zwrotu podatku VAT zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jeśli zakupione towary zostały wywiezione w stanie nienaruszonym z obszaru Unii Europejskiej w bagażu osobistym, przysługuje Podróżnym, będącym osobami fizycznymi, którzy nie mają stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej.

JAK DOKONAĆ WYWOZU?

Warunkiem otrzymania zwrotu podatku VAT jest spełnienie następujących kryteriów:

  1. dokonanie zakupów na kwotę minimum 200,00 złotych i otrzymanie dokumentu TAX FREE od Sprzedawcy,
  2. wywóz zakupionego towaru z obszaru Unii Europejskiej w terminie do 3 miesięcy, liczonych od pierwszego dnia następnego miesiąca,
  3. uzyskanie potwierdzenia wywozu towarów od Służby Celno-Skarbowej na dokumencie TAX FREE podczas odprawy celnej.

CO DALEJ?

Zwrot zapłaconego podatku VAT następuje z chwilą dostarczenia do Sprzedawcy dokumentu TAX FREE z potwierdzonym wywozem towarów przez Służbę Celno-Skarbową. Potwierdzony dokument TAX FREE można dostarczyć osobiście lub przez osobę upoważnioną. Zwrot zapłaconego podatku VAT możliwy jest w terminie do 10 pełnych miesięcy, liczonych od miesiąca następującego po miesiącu dokonania zakupu.

OSOBIŚCIE CZY Z UPOWAŻNIENIEM?

Zwrot zapłaconego podatku VAT może być wypłacony tylko na podstawie potwierdzonego dokumentu TAX FREE do rąk Podróżnego lub osobie przez niego upoważnionej. Wypłatę zapłaconego podatku VAT Podróżny potwierdza własnoręcznym podpisem. W przypadku odbioru przez osobę upoważnioną, do wypłaty niezbędne są:

  1. dokument TAX FREE, potwierdzony przez Służbę Celno-Skarbową,
  2. imienne upoważnienie, zawierające numer dokumentu TAX FREE, dane Podróżnego, dane osoby upoważnionej wraz z numerem paszportu, podpis Podróżnego,
  3. kserokopię paszportu Podróżnego, na którego wystawiony jest dokument TAX FREE
  4. paszport osoby upoważnionej (do wglądu).

POBIERZ UPOWAŻNIENIE

TAX FREE 

 

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuj Więcej informacji Odrzuć